PROJECT: OP DE STIP

De discussie aan gaan met elkaar over onderwerpen als respect en veiligheid. Zo zou je het project ‘Op de Stip’ in een zin kunnen omschrijven. Het project is in het leven geroepen om jongeren in de leeftijdscategorie 12-18 jaar te laten beseffen hoe belangrijk deze onderwerpen zijn. Tijdens het project gaan de leerlingen van het voortgezet onderwijs samen met de voetballers van Willem II en docenten van de school in debat. 

Dit doen ze aan de hand van verschillende stellingen die te maken hebben met voetbal. Dingen die gebeuren in- en rondom een voetbalstadion worden geprojecteerd naar situaties op school, in het winkelcentrum en in de woonomgeving. Denk hierbij aan racistische bejegeningen of pesterijen. Leerlingen kunnen aan de hand van groene en rode kaartjes aangeven of ze het eens (groen) of oneens (rood) zijn met een stelling. Op basis hiervan kunnen ze discussie met elkaar aangaan. 

Doel
Het doel van het project ‘Op de Stip’ is het bevorderen van een mentaliteitsverandering onder jongeren op het gebied van sociale veiligheid. We hopen dat zij zich bewust worden van de gevolgen van hun houding en gedrag in hun eigen omgeving; thuis, in de klas, op straat, in het stadion en in de stad Tilburg. Op basis van bewustwording kan de jongere ervoor kiezen om zijn houding en gedrag te veranderen in een positieve bijdrage aan zijn eigen ontwikkeling en aan zijn omgeving.

Opbouw project
Willem II Betrokken is in 2017 begonnen met project Op de Stip. Op de Stip vindt momenteel plaats op Campus013 in Tilburg. In eerdere jaren heeft ook het Koning Willem II College deelgenomen aan het project. Het project is opgebouwd aan de hand van een introductieles op school die in alle deelnemende klassen wordt gegeven, een forumdiscussie in de gymzaal van de school en een rondleiding– en wedstrijdbezoek in het Koning Willem II Stadion.
 

Campus013             Afbeeldingsresultaat voor koning willem 2 college