Doneer en steun ons

Willem II Betrokken faciliteert diverse projecten en activiteiten waarbij de thema's talentontwikkeling, participatie en positieve gezondheid centraal staan. Met name voor ouderen, minder valide supporters en kinderen met een beperkt zelfvertrouwen of zelfbeeld, maar ook basisschoolkinderen faciliteert Willem II Betrokken diverse leuke en leerzame initiatieven. Dit zouden we echter niet kunnen zonder de bijdragen van onze sponsoren en partners. Maar ook jij kan je steentje bijdragen!

Doneer nu een bedrag naar keuze en steun daarmee onder andere;

  • Leerlingen die dankzij deelname aan Playing for Success een stuk zelfverzekerder in hun schoenen staan.
  • Ouderen die dankzij het ophalen van voetbalherinneringen bij Willem II Football Memories uit hun sociaal isolement komen.
  • Blinden en slechtzienden die óók graag de wedstrijden in het stadion beleven en dit kunnen dankzij een gedetailleerd audioverslag.
  • Basisschoolkinderen die samen 'boeken scoren' en zo hun leesplezier én hun taalvaardigheid vergroten.

Doneren kan door een bedrag naar keuze over te maken naar NL 33 RABO 0313 1458 22 t.n.v. Stichting Willem II Betrokken

Samen zorgen we ervoor dat het voetbal en de samenleving nauw verbonden blijven. Namens Willem II Betrokken: enorm bedankt!

ANBI-status

Willem II Betrokken heeft een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

ANBI nummer: 8567.05.676

Meer informatie over de ANBI-status van Willem II Betrokken is te vinden op deze pagina.