Collectebeleid

 

Willem II krijgt per seizoen meerdere verzoeken van partijen voor het organiseren van een collecte tijdens thuiswedstrijden. Om supporters niet te overvragen en daarmee de opbrengst van collectes te benadelen én een eenduidige lijn te trekken, is het volgende beleid rondom collectes geformuleerd. 
 
Er worden maximaal 4 collectes per seizoen gehouden:

  • 1 ten behoeve van supporters
  • 1 ten behoeve van Stichting Willem II Betrokken
  • 1 á 2 ten behoeve van een jaarlijks wisselend, lokaal goed doel 

 De voorwaarden voor collecterende partijen zijn als volgt:

  • Collectanten zorgen voor herkenbare kleding en eigen collectebussen.
  • Collectanten worden door ons ontvangen en verdeeld over de diverse toegangspoorten/ingangen.
  • Collectanten dragen zelf zorg voor een veilige opbergplek voor de collectebussen na afloop van de collecte.
  • De collecterende organisatie levert een tekst aan voor de nieuwsbrief/matchday info waardoor bezoekers vooraf geïnformeerd zijn over de collecte, het doel van de collecte en waar het geld dat wordt opgehaald voor bestemd is.
  • Collectanten ontvangen een tribunekaart voor de wedstrijd, het aantal wordt vooraf overlegd.
  • De collecterende organisatie geeft een terugkoppeling over het opgehaalde bedrag. Dit bedrag wordt overgemaakt op een rekeningnummer van de vereniging/stichting/organisatie, niet op een privé rekeningnummer.
  • De één of twee lokale goede doelen worden formeel ‘beneficiant van Stichting Willem II Betrokken’. Naast de collecte kan er ook op andere vlakken samenwerking plaats vinden.