Bestuursleden


Bestuursleden Stichting Willem II Betrokken:

Pieter Jansen

tomas

Pieter Jansen / Voorzitter Tomas Oudejans / Secretaris
"Als initiatiefnemer van Playing for Success in Nederland heb ik ervaren dat de kracht van voetbal het verschil kan maken voor kinderen. Met Willem II Betrokken willen we dit mogelijk maken voor jeugd en jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben."

"Als secretaris/penningmeester van de stichting wil ik graag samen met de staf, spelers en supporters de maatschappelijke betrokkenheid van Willem II meer op de kaart zetten."

Martin gon
Martin van Geel / Bestuurslid Gon Mevis / Bestuurslid
''Als dé voetbalclub van Tilburg en omstreken zijn we ons bewust van de rol die we naast het voetbal hebben. Het zoeken van verbinding, inspireren en enthousiasmeren zijn doelen die de club en de stichting Willem II Betrokken dag in dag uit nastreven. Naast Willem II’ers zet de stichting zich dan ook in voor andere mensen en initiatieven in de regio. Wij dragen graag ons steentje bij aan projecten die mensen in de regio fysiek, sociaal en mentaal ondersteuning bieden. Willem II is namelijk meer dan voetbal.’' "Ik ben directeur/bestuurder van ContourdeTwern. Als bestuurslid van Willem II Betrokken probeer ik de samenhang tussen welzijn, onderwijs, bedrijfsleven en sport te versterken, ten behoeve van een kwetsbare groep kinderen en jongeren."
sietse toine
Sietse de Wit / Bestuurslid Toine van de Ven / Bestuurslid

"Met 1983 Groep nemen wij direct en indirect belangen in interessante bedrijven met (groei)potentie. Daarnaast adviseren wij bedrijven en vervullen we (interim) management taken. 1983 Groep creëert toegevoegde waarde doormiddel van kapitaal, kennis en netwerk. Ik ben trots bestuurslid van Willem II Betrokken en bovenal supporter van Willem II en (de bijkomende) gezelligheid."

"Ik ben eigenaar van Capi Europe, een Tilburgse producent van bloempotten die naar 70 landen geëxporteerd worden. Van de kracht van de voetbalclub Willem II wil ik graag gebruik maken om maatschappelijk nog meer voor de stad en omstreken te kunnen betekenen."

suzanne Irmgard
Suzanne Albregts / Coördinator Irmgard Borghouts / Bestuurslid

"In 2016 begonnen als vrijwillig 'kwartiermaker' en sinds 2019 aangesteld als coördinator om Willem II Betrokken daadwerkelijk op de kaart te zetten. Dat betekent van het werven van middelen, tot het mede-ontwikkelen van een multifunctioneel leercentrum bij Willem II, tot het ontwikkelen van concepten en projecten die bijdragen aan een gezond en stevig fundament van de stichting. Het mogen verbinden van Willem II aan Tilburgers in sociaal-maatschappelijke projecten geeft naar mijn idee iedereen veel voldoening.''

''Participatie, talentonwikkeling en positieve gezondheid zijn speerpunten van Willem II Betrokken. Deze sluiten naadloos aan bij de thema’s waar ik als gepromoveerd wetenschapper onderzoek naar doe binnen Tilburg University. De maatschappelijke projecten spreken mij enorm aan. Op basis van mijn kennis, expertise en netwerk in de Triple Helix (onderwijs, overheid, ondernemingen) hoop ik van toegevoegde waarde te zijn voor Willem II Betrokken. Als geboren en getogen sportieve Tilburgse volg ik de prestaties van de Tricolores op de voet.''