Bestuursleden


Bestuursleden Stichting Willem II Betrokken:

toine

tomas

Toine van de Ven / Voorzitter Tomas Oudejans / Secretaris
"Ik ben eigenaar van Capi Europe, een Tilburgse producent van bloempotten die naar 70 landen geëxporteerd worden. Van de kracht van de voetbalclub Willem II wil ik graag gebruik maken om maatschappelijk nog meer voor de stad en omstreken te kunnen betekenen."

"Als secretaris/penningmeester van de stichting wil ik graag samen met de staf, spelers en supporters de maatschappelijke betrokkenheid van Willem II meer op de kaart zetten."

Martin gon
Martin van Geel / Bestuurslid Gon Mevis / Bestuurslid
''Als dé voetbalclub van Tilburg en omstreken zijn we ons bewust van de rol die we naast het voetbal hebben. Het zoeken van verbinding, inspireren en enthousiasmeren zijn doelen die de club en de stichting Willem II Betrokken dag in dag uit nastreven. Naast Willem II’ers zet de stichting zich dan ook in voor andere mensen en initiatieven in de regio. Wij dragen graag ons steentje bij aan projecten die mensen in de regio fysiek, sociaal en mentaal ondersteuning bieden. Willem II is namelijk meer dan voetbal.’' "Ik ben directeur/bestuurder van ContourdeTwern. Als bestuurslid van Willem II Betrokken probeer ik de samenhang tussen welzijn, onderwijs, bedrijfsleven en sport te versterken, ten behoeve van een kwetsbare groep kinderen en jongeren."
sietse d
Sietse de Wit / Bestuurslid Coen van Hoof / Bestuurslid

"Met 1983 Groep nemen wij direct en indirect belangen in interessante bedrijven met (groei)potentie. Daarnaast adviseren wij bedrijven en vervullen we (interim) management taken. 1983 Groep creëert toegevoegde waarde doormiddel van kapitaal, kennis en netwerk. Ik ben trots bestuurslid van Willem II Betrokken en bovenal supporter van Willem II en (de bijkomende) gezelligheid."

''Vanuit mijn rol als directeur Leven Lang Ontwikkelen binnen Onderwijsgroep Tilburg sta ik voor talentontwikkeling. Ik geloof dat iedereen, ongeacht leeftijd of afkomst, talenten bezit. Wij zijn er om deze talenten samen met het bedrijfsleven en instellingen verder te ontwikkelen. Als trouwe supporter van de Tricolores zet ik mijn kennis en kunde op het gebied van talentontwikkeling graag in als bestuurslid van Willem II Betrokken.''

d Irmgard
Peter Kok / Bestuurslid Irmgard Borghouts / Bestuurslid

''Als directeur-bestuurder van de Bibliotheek Midden-Brabant heb ik met ‘Scoor een Boek’ zelf kunnen ervaren dat voetbal en de spelers van Willem II het verschil kunnen maken voor kinderen uit groep 5/6 bij het plezier in lezen. Ik geloof ook dat de staf, spelers en supporters de maatschappelijke betrokkenheid van Willem II nog meer in Tilburg op de kaart kunnen zetten. Dat draagt bij aan de steun en waardering van de Tilburgers, het bedrijfsleven en de politiek voor Willem II. Bij Willem II Betrokken wil ik als geboren en getogen Tilburger mijn passie voor voetbal, met name voor Willem II, graag samenbrengen met mijn grote maatschappelijke betrokkenheid.''

''Participatie, talentonwikkeling en positieve gezondheid zijn speerpunten van Willem II Betrokken. Deze sluiten naadloos aan bij de thema’s waar ik als gepromoveerd wetenschapper onderzoek naar doe binnen Tilburg University. De maatschappelijke projecten spreken mij enorm aan. Op basis van mijn kennis, expertise en netwerk in de Triple Helix (onderwijs, overheid, ondernemingen) hoop ik van toegevoegde waarde te zijn voor Willem II Betrokken. Als geboren en getogen sportieve Tilburgse volg ik de prestaties van de Tricolores op de voet.''

suzanne
Suzanne Albregts / Coördinator  

"In 2016 begonnen als vrijwillig 'kwartiermaker' en sinds 2019 aangesteld als coördinator om Willem II Betrokken daadwerkelijk op de kaart te zetten. Dat betekent van het werven van middelen, tot het mede-ontwikkelen van een multifunctioneel leercentrum bij Willem II, tot het ontwikkelen van concepten en projecten die bijdragen aan een gezond en stevig fundament van de stichting. Het mogen verbinden van Willem II aan Tilburgers in sociaal-maatschappelijke projecten geeft naar mijn idee iedereen veel voldoening.''