'Willem II leeft mee met iedereen'

'Willem II leeft mee met iedereen'

Beste supporters,

De wereld, ons land en onze regio verkeren in moeilijke tijden. Enkele weken na de uitbraak van het corona-virus worden overheden gedwongen ingrijpende maatregelen te nemen. Deze beslissingen zijn nodig om verdere verspreiding van deze ziekte te doseren en daardoor zoveel als mogelijk te voorkomen. Het is algemeen bekend wat deze maatregelen voor invloed hebben op de samenleving, inclusief het voetbal. 

Het virus zorgt voor veel onzekerheid en vragen, die met name betrekking hebben op ieders gezondheid. Het volgen van de regels en adviezen die ons nadrukkelijk op het hart worden gedrukt, lijkt zonder vaccin de enige manier waarop de strijd tegen het corona-virus gewonnen kan worden.

Het is treurig om dagelijks geconfronteerd te worden met nieuwe aantallen van overleden personen. Ook worden iedere dag nog mensen besmet. Sommigen worden opgenomen in het ziekenhuis, anderen worden genoodzaakt in thuisquarantaine te blijven.

Ondertussen ligt het dagelijkse leven voor het merendeel van de bevolking stil of wordt daar op een andere wijze invulling aan gegeven. Werk wordt thuis gedaan, horeca en sportclubs zijn gesloten en contact met familie en vrienden staat op een laag pitje. Om het noodzakelijke in onze maatschappij draaiende te houden, steken onder andere veel zorgmedewerkers, politiemensen, winkelmedewerkers, schoonmakers en leveranciers vol overgave de handen uit de mouwen. Ook zijn er veel mooie burgerinitiatieven om mensen te helpen die dit het hardst nodig hebben. Voor de inzet en betrokkenheid van personen die een steentje bijdragen aan de bestrijding van corona en/of de dienstverlening voor de maatschappij, zijn wij hen zeer dankbaar. Zonder jullie harde werk is de strijd tegen het corona-virus ondenkbaar.

Ook Willem II en stichting Willem II Betrokken vervullen een maatschappelijke rol. Wij voelen ons nauw betrokken bij onze supporters, sponsoren en de regio. Daarom proberen we zoveel mogelijk met iedereen in contact te blijven. Dit doen we bijvoorbeeld door activiteiten voor thuis te bieden en te bellen met deelnemers van Football Memories, die veelal in verzorgingstehuizen wonen. 

Over het restant van de competitie krijgen en hebben wij veel vragen. Worden de resterende wedstrijden nog gespeeld? Zo ja, wanneer en met of zonder supporters? Wij hebben begrip voor alle vragen, maar beantwoorden kunnen ook wij ze voorlopig niet. Over de nabije toekomst van het Eredivisie-voetbal hebben we nauw contact met de KNVB, die op haar beurt in contact staat met de overheid. Via onze website en social media houden wij iedereen graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en relevante informatie. 

Wij wensen iedereen namens heel Willem II sterkte in deze moeilijke periode. Willem II leeft mee met iedereen.

Joris Mathijsen en Martin van Geel

Bericht delen