Willem II Betrokken in 2021: 'niemand op de reservebank'

Willem II Betrokken in 2021: 'niemand op de reservebank'

Willem II Betrokken verbindt passie voor voetbal met hart voor de samenleving. Ook in 2021 gaf de stichting met vele projecten en activiteiten invulling aan de maatschappelijk rol die Willem II in de regio vervult. Na een bewogen jaar blikt coördinator Suzanne Albregts terug én vooruit. 

Suzanne: ‘In 2020 werden we overvallen door corona. Daar hadden we dit jaar ook last van, maar vanaf het voorjaar kon er toch best veel door gaan. Gelukkig maar, want het was een bijzonder jaar. Niet alleen bestond Willem II 125 jaar, maar we vierden ook het 10-jarige bestaan van Playing for Success en het eerste lustrum van Willem II Betrokken.’ 

Maatschappelijke relevantie
Al vijf jaar steunt en initieert Willem II maatschappelijke initiatieven die tot doel hebben talent te ontwikkelen, gezond leven te bevorderen en alle mensen in de regio te laten meetellen. Suzanne: ‘Onze missie luidt niet voor niets: niemand op de reservebank. Met de kracht van voetbal kunnen en willen we een verschil maken in de samenleving.’ Het vergroten van bereik en impact van Willem II Betrokken is een belangrijk speerpunt van de club. Algemeen directeur Martin van Geel zette die woorden begin oktober kracht bij tijdens het mini-symposium over Football Memories in de LocHal: ‘De maatschappelijke relevantie van Willem II is misschien wel net zo groot als de sportieve.’ 


Hoogtepunten
Diverse nieuwe projecten zagen dit jaar het levenslicht. In samenwerking met Rabobank ging in februari de Rabo Willem II Foodtour van start. Kingo reisde af naar Basisschool De Bloemaert en Basisschool ’t Schrijverke om het project af te trappen. De Rabo Willem II Foodtour is een interactieve ontdekkingsreis voor basisschoolkinderen en brugklassers naar gezonde voeding. Het lespakket bestaat uit negen lessen. Leerlingen duiken in thema’s als gezond eten, etiketten lezen en sportvoeding. De Rabo Willem II Foodtour wordt mede mogelijk gemaakt door 013Food en JOGG Tilburg.Een ander nieuw project is De Uitblinkers, een maatschappelijk initiatief waarbij de club rolmodellen inzet om een elftal jongeren te begeleiden binnen de setting van het Koning Willem II stadion. Op deze manier geeft Willem II jongeren die dreigen uit te vallen in het MBO een extra steuntje in de rug. In het speciaal ontwikkelde begeleidingsprogramma zet de club rolmodellen in om een elftal jongeren te begeleiden. De Uitblinkers werd genomineerd voor Maatschappelijk Project Eredivisie.

In oktober kreeg Willem II een eigen plek in het Koning Willem II stadion. Op initiatief van Rabobank werd Box 10 omgedoopt tot de Willem II Betrokken Box. Suzanne: ‘Zo kunnen we in het stadion letterlijk invulling geven aan onze verbindende rol en partijen aansluiten bij onze thema’s.’ Naast Rabobank en Willem II Betrokken, hebben zich inmiddels ook Make it in Tilburg, MidPoint Brabant en DHL aangesloten bij dit initiatief.

Maatschappelijke box Willem II Betrokken

Nieuwe partners
In het voorjaar haalde Willem II Betrokken de banden met de gemeente Tilburg aan. Suzanne: ‘De samenwerking bestond al langer. Zo is Willem II Betrokken ambassadeur van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en Positief Voetbalklimaat Tilburg (PVKT) en draagt de gemeente via JOGG bij aan de Rabo Willem II Foodtour. Samen met de gemeente willen we de kracht van sport, bewegen en Willem II versterken in Tilburg. De samenwerking is nu officieel vastgelegd en is er een subsidie van 10.000 euro aan verbonden.’ Rolph Dols, wethouder Gezondheid, Sport, Zorg & Welzijn, is enthousiast over de samenwerking: ’De programma’s van Willem II Betrokken dragen bij aan de gezondheid, welzijn en het geluk van onze inwoners. Zoals Football Memories, waarbij de gedeelde passie voor voetbal deelnemers en vrijwilligers verbindt. Dat sluit goed aan op wat we met het lokaal Tilburgs sportakkoord willen bereiken: samen met anderen sport als middel inzetten voor gezondheid maar ook om bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan en bestaanszekerheid te versterken.’ 

In september verbond Standby Thuiszorg zich als maatschappelijk projectpartner aan Willem II Football Memories. Suzanne Albregts is blij met de nieuwe en geïntensiveerde samenwerkingen. Tegelijkertijd is ze dankbaar voor de maatschappelijke partners die Willem II Betrokken al langer ondersteunen. Suzanne: ‘Maatschappelijke impact maken is een kwestie van lange adem. Dankzij de langjarige steun van Albert Heijn, AVEC, DHL en Rabobank hebben we al veel mensen kunnen ondersteunen.’

Suzanne Albregts

Ambities
In vijf jaar tijd is er al veel bereikt. Toch blijft er nog genoeg te wensen over. Suzanne: ‘Op de eerste plaats willen we de huidige programma’s en projecten voortzetten en uitbouwen. Daarnaast willen we intern en extern onze zichtbaarheid en draagvlak vergroten, zodat we nog meer die verbindende rol in de samenleving kunnen spelen. Om echt impact te maken moeten we verder groeien, zowel in projecten als in mankracht. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die hun maatschappelijke hart laten spreken. Ook willen we de samenwerking met de gemeente verder uitbouwen. Elders in het land zien we dat de plaatselijke overheid nog korter op de bal zit. De resultaten zijn ernaar. Samen kunnen we pas echt het verschil maken voor de inwoners van Tilburg.’
 

Toin Damen

Laatste nieuws