Rabobank

Rabobank is al sinds jaar en dag als business partner aan Willem II verbonden. Vanaf seizoen 2019-2020 is Rabobank ook de nieuwe maatschappelijke partner van stichting Willem II Betrokken. Albert Heijn, DHL en AVEC gingen Rabobank reeds voor bij de concretisering van het maatschappelijk partnership.

Rabobank en Willem II Betrokken zijn zich bewust van hun maatschappelijke positie en voelen zich nauw verbonden met Tilburg en de regio. Maatschappelijke betrokkenheid is voor beide partijen dan ook van essentieel belang en maakt deel uit van de centrale missie om een verbindende rol te spelen binnen de lokale samenleving. Lilian Damen, directievoorzitter Rabobank Tilburg : ‘Onze missie is growing a better world together. Dat maken we dichtbij door hier in de regio samen met Stichting Willem II Betrokken invulling aan te geven.’ De thema’s die beide partijen hierbij als focus hebben komen in meerdere opzichten overeen. 

Maatschappelijke doelstellingen
Pieter Jansen, voorzitter Willem II Betrokken: ‘Wij kijken uit naar een succesvolle versterking van de samenwerking met Rabobank en zijn verheugd een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de invulling van de maatschappelijke doelstellingen van Rabobank.’ 

Rabo
 
Foodtour 

Mooi voorbeeld van de overeenkomstige thema’s is onder andere ‘het verbeteren van gezond eetgedrag’, wat Rabobank als specifiek thema nastreeft. Het thema van Willem II Betrokken dat hier perfect op aansluit is ‘positieve gezondheid’. Als concrete invulling hiervan wordt bekeken of het Rabo Foodtour programma, dat reeds eerder op succesvolle wijze door Rabobank en AZ ontwikkeld en gestart is, ook in Tilburg uitgevoerd kan worden. Dit lesprogramma, gericht op leerlingen van de groepen 7 en 8, heeft als doel kinderen in beweging te krijgen, hen bewust te maken van een gezonde leefstijl en maatschappelijk bewustzijn.